VELKOMMEN TIL

Hegstad & Steiro Fysioterapi - Rehabilitering

Våre lokaler ligger sentralt plassert på bakkeplan i Sjøgata 11 B i Levanger. Kort avstand fra offentlig kommunikasjon, tog og ferje. 


Vi har 6 gratis parkeringsplasser tilgjengelige for våre kunder. Timebestilling eller annen direkte kontakt på telefon:  


Sentralbord            74 08 23 38

Dag Steiro               93 42 69 70

Steinar Hegstad     93 46 19 70

Anders Olsen         99 09 90 37eller ved å sende forespørsel på 


e-post :            post@hegstadsteiro-fysioterapi.no


Vi er 3 fysioterapeuter som alle har driftsavtale med Levanger Kommune 

Om oss

Hegstad & Steiro Fysioterapi-Rehabilitering er et helsesenter med mange års erfaring innen generell fysioterapi og medisinsk rehabilitering. Vi har sterkt fokus på faglig kompetanse og resultater. Vi som jobber på helsesentret er 3 erfarne fysioterapeuter,- Steinar Hegstad, Dag Steiro og Anders Olsen.

Vårt faglige tilbud innen Medisinsk Trenings-Terapi (MTT) og erfaring fra hjemmetjeneste , - ergonomisk kompetanse som bedriftsfysioterapeut, - drift av ukentlige treningsgrupper i varmebasseng,- gjør at vi kan gi  et helhetlig  tilbud til alle pasient-grupper  i alle faser av et rehabiliteringsopplegg for pasienter i alle aldersgrupper.

  • Medisinsk Trenings-Terapi Opptrening og rehabilitering etter operasjoner,- f.eks protesekirurgi, bruddskader og funksjonsnedsettelser.,- samt neurologiske lidelser, reumatiske lidelser, lungelidelser, belastningsskader, idrettsskader og kroniske smertetilstander

  • Gruppetrening i varmebasseng Ukentlige grupper i bassenget på Skogn Barne-og Ungdomsskole under ledelse av driftsavtale-fysioterapeut Dag Steiro, mob. 95 08 04 81

  • Rehabilitering samarbeid med Opptrenings-sentre og med fysikalsk avd på lokale sykehus

  • Ergonomisk kompetanse Arbeidsplass-vurdering ,- kompetanse innen tilbakeføring til jobb for sykmeldte

Kontakt

Informasjon

Hegstad & Steiro Fysioterapi - Rehabilitering

Sjøgata 11 B

7600 Levanger 

Ruteveiledning

Skriv til oss

Hjemmeside opprettet av